Menu

Juridik

Om företaget

AUCOTEC AG
Hannoversche Straße 105
D - 30916 Isernhagen
Telefon +49 511- 6103-0
Telefax +49 511- 614074
Kontakta oss

Utgivare

Styrelseordförande :Horst Beran
Företagets huvudkontor :Hannover
HRB-nr.:60922
VAT-nr :DE194947880

Information om innehållet

Innehållet i vårt Internet-erbjudande har kontrollerats och gäller, om inget annat anges, uteslutande för Tyskland, Österrike, Italien och USA.
Detta erbjudande utökas och uppdateras löpande. Vi kan inte ge några garantier avseende fullständighet, riktighet och aktualitet.

Upphovs- och märkesrättigheter

AUCOTEC AG ställer en stor mängd information till förfogande på sin hemsida. På grund av de tekniska förutsättningar som Internet har kan AUCOTEC AG inte garantera för eventuella avvikelser från originaltexter resp. publicerad informations aktualitet, riktighet eller fullständighet. AUCOTEC AG förbehåller sig alla rättigheter avseende denna information.
Alla beteckningar som förekommer på vår hemsida, som exempelvis märken (särskilt produktnamn) och företagsbeteckningar är skyddade enligt lag. AUCOTEC AG förbehåller sig även här alla rättigheter.
Affärsmässigt eller kommersiellt bruk liksom kopiering, ändringar eller spridning till tredje part tillåts inte.

Information om länkproblem

Som leverantör av innehåll ansvarar AUCOTEC AG enligt § 5 avsn. 1 i tyska teletjänstlagen (TDG) för information som ställs till förfogande enligt gällande allmänna lagar. Här skiljer man på eget innehåll och länkar (hänvisningar) till innehåll från andra leverantörer. Genom länken ställer AUCOTEC AG externt innehåll till förfogande. För sådant externt innehåll ansvarar AUCOTEC AG endast om AUCOTEC AG har kännedom om detta innehåll (särskilt olagligt resp. straffbart innehåll), och det för AUCOTEC AG är tekniskt och skäligt möjligt att förhindra användningen (§ 5 avsn. 2).
Länkar är i regel dynamiska hänvisningar, vilket leder till att det externa innehållet ständigt ändras. AUCOTEC AG kontrollerade det externa innehållet när länken skapades för att se om detta skulle kunna skapa civil- och straffrättsliga påföljder. AUCOTEC AG är enligt TDG dock inte förpliktigat att ständigt kontrollera externt innehåll avseende ändringar som skulle kunna utgöra ett nytt ansvar.
Först efter att AUCOTEC AG fastställer eller informeras om att ett konkret erbjudande som AUCOTEC AG har skapat en direkt länk till utlöser ett civil- och straffrättsligt ansvar, tar AUCOTEC AG bort länken till detta erbjudande, till den mån det är tekniskt möjligt.