Menu

Rättslig information

Förteckning över offentliga förfaranden

Enligt § 4g BDSG måste dataskyddsombudet på en persons begäran på lämpligt sätt enligt uppgifterna i § 4e BDSG göra uppgifterna tillgängliga. Denna förpliktelse följer vi och avstår därmed från er individuella begäran.

Namn på ansvarig plats

AUCOTEC AG

Handelsregister: Laga domstol  HRB 60922
VAT-nr:DE 19 49 47 88 0
Företagsledning:Horst Beran (CEO)
Uwe Vogt
Styrelseordförande:Dr. Lex Bedijs

Adress till ansvarigt företag

AUCOTEC AG
Oldenburger Allee 24
30659 Hannover

Tel: +49 511 - 61 03-0
Fax: +49 511 - 61 40-74

Syftet med datainsamling, -bearbetning eller -användning

AUCOTEC AG utvecklar och distribuerar mjukvaruverktyg med motsvarande tjänster för elektro-, mät- och reglertekniska maskiners och anläggningars livscykel. AUCOTEC-mjukvaran planeras och används i elektrotekniska system över hela världen.
Datainsamling, -bearbetning och -användning av personrelaterade uppgifter sker uteslutande för att genomföra dessa affärssyften.

Beskrivning av de persongrupper som avses och data eller datakategorier i detta ändamål

Medarbetaruppgifter och företagsinterna uppgifter för att uppfylla de under nr 5 nämnda syftena
Kund- och leverantörsuppgifter inom ramen för uppfyllandet av avtalet
Adressuppgifter till intressenter, medieföreträdare och andra personer som har koppling till företaget

Mottagare av uppgifter eller mottagarkategorier

Offentliga myndigheter för att framlägga rättsliga föreskrifter med företräde
Externa organ och företagsinterna fackavdelningar för att uppfylla de affärssyften som nämns under nr 5
Externa uppdragsgivare motsvarande § 11 BDSG

Frister för radering av uppgifter

Efter att olika lagstadgade förpliktelser avseende lagring av uppgifter har gått ut raderas motsvarande uppgifter rutinmässigt. Om uppgifter inte påverkas av detta raderas de när de syften som nämns under nr 5 inte längre gäller.

Planerad dataöverföring till tredje länder (utanför EU)

För att hantera procedurer inom ramen för det affärsmässiga syftet överförs uppgifter enligt gällande internationella riktlinjer, under beaktande av den tyska dataskyddslagen, till myndigheter, dotterbolag, kunder och leverantörer i olika länder.

Dataskyddsombudets kontaktuppgifter

Beatrix Tillmann

Dataskyddsombud på AUCOTEC AG
bti(at)aucotec.com

Beatrix Tillmann, Vorstandsassistentin
Beatrix Tillmann, Vorstandsassistentin

AUCOTEC AG
Beatrix Tillmann
Dataskyddsombud på

bti(at)aucotec.com