Menu

Rättslig information

Dataskydd hos AUCOTEC

"Vi förstår skyddet för din integritet som en kundorienterad kvalitetsegenskap och som ett tecken på vårt engagemang garanterar vi att skydda dina personuppgifter till den mån det är möjligt.

Våra tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder uppdateras fortlöpande för att på bästa möjliga sätt hindra obehörig åtkomst, olagliga raderingar eller manipuleringar resp. oavsiktlig förlust av dina uppgifter.

Kontakta oss gärna om det uppstår frågor."

Beatrix Tillmann
Dataskyddsombud på AUCOTEC AG

Integritetspolicy

AUCOTEC gläder sig åt ditt besök på vår webbsida och att du intresserar dig för vårt företag och våra produkter. Vi tar skyddet av dina personuppgifter på mycket stort allvar och vill att det ska kännas säkert och bra för dig att besöka våra Internet-sidor. Därför vill vi här informera dig om hur vi skyddar din integritet när du ställer dina personuppgifter till förfogande åt oss. Vi bearbetar personuppgifter som samlas in under besöket på våra webbsidor enligt integritetsbestämmelserna.

Insamling och bearbetning av personuppgifter

När du besöker våra webbsidor sparar vår webbserver rutinmässigt namnet på din Internet-leverantör, den webbsida från vilken du har anropat oss, de webbsidor hos oss som du besöker, din IP-adress samt datum och tidslängd för besöket. Dessa data kan komma att identifieras men det leder inte till att de används på ett personrelaterat sätt. Dessa data kan utvärderas i statistiska syften, den enskilda användaren förblir dock anonym. Utöver detta sparas endast personuppgifter om dessa ställs till förfogande åt oss, t.ex. inom ramen för en registrering, formulär fylls i eller att e-post skickas, inom ramen för beställningar av produkter eller tjänster, förfrågningar eller begäran om material. Dessa data raderas efter 3 år, till den mån inte lagen har ändrats avseende förpliktelser för lagring av uppgifter.

Utnyttjande och vidarebefordran av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter i intresse- och kundförvaltningen för produktundersökningar, marknadsföring och korrespondens med dig i den omfattning som är nödvändigt. Dina uppgifter vidarebefordras endast till en tredje part utanför vår företagsgrupp för att vi ska kunna uppfylla vårt affärsmässiga syfte. Vidarebefordran av personuppgifter till statliga instanser och myndigheter sker enbart inom ramen för tvingande nationella lagbestämmelser.

Ångerrätt

Ni har rätt att när som helst ångra användningen av personrelaterade uppgifter med framtida effekt. För att göra det räcker det att skicka ett e-postmeddelande till den e-postadress som står i kontaktuppgifterna.

Användning av cookies

I en del delar av webbsidan används så kallade cookies för att kunna individualisera våra tjänster efter dina behov. Cookies är koder som en webbserver kan skicka till din dator för att identifiera dig under ditt besök, dock inte personligen. De flesta webbläsare har ställts in så att de automatiskt tillåter cookies. Det är dock möjligt att avaktivera denna funktion. Hur detta fungerar i detalj kan du läsa i hjälptexterna för din webbläsare. Om du blockerar alla cookies kan detta dock medföra att inte alla funktioner på vår webbsida fungerar.

Säkerhet

AUCOTEC använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de personrelaterade uppgifter som vi förvaltar mot slumpmässig eller uppsåtlig manipulering, förlust, förstörelse eller åtkomst av obehöriga. Våra säkerhetsåtgärder förbättras och anpassas fortlöpande enligt modernaste teknik.

Länkar till andra webbsidor

AUCOTECs webbsidor kan innehålla länkar till andra webbsidor. AUCOTEC ansvarar inte för integritetspolicyn eller innehållet på andra webbsidor.

Information, ändring, radering

Om du vill ha information om personrelaterade uppgifter om dig själv, om dina uppgifter inte är riktiga och ska ändras eller om du vill att dina uppgifter ska raderas, ber vi dig kontakta vårt dataskyddsombud. Vi kommer då att reagera på dina önskemål inom en rimlig tid.

Den ständiga utvecklingen av Internet gör det nödvändigt att då och då anpassa vår integritetspolicy. Vi förbehåller oss rätten att när som helst göra sådana ändringar.

Beatrix Tillmann, Vorstandsassistentin
Beatrix Tillmann, Vorstandsassistentin

AUCOTEC AG
Beatrix Tillmann
Dataskyddsombud på

bti(at)aucotec.com